Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 6, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z prof. Andrzejem Rzeplińskim o Julii Przyłębskiej oraz postępowaniu Komisji Europejskiej wobec Polski.