Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 5, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Tomaszem Porębą o jedności prawicy, wyborach do europarlamentu i kampanii billboardowej PO.