Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 6, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Pawłem Muchą o proteście rolników oraz o proteście przed TVP.