Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Pawłem Muchą o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, prof. Małgorzacie Gersdorf oraz o wyborze jej następcy.