Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 5, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z prof. Wojciechem Maksymowiczem o koronawirusie i sytuacji w Porozumieniu.