Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 17, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Katarzyną Lubnauer o taśmach Morawieckiego i o Hannie Zdanowskiej.