Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Maciejem Laskiem o sekcji ofiar tragedii smoleńskiej, teorii Antoniego Macierewicza o wybuchu w samolocie i przyczynach katastrofy.