Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 2, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Wojciechem Kwaśniakiem o planach aferze KNF i postawionych mu zarzutach.