Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 12, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Pawłem Kukizem o reformie sądownictwa, potencjalnej koalicji Kukiz’15 oraz o sporze z Kornelem Morawieckim.