Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 15, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim.