Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 13, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Marcinem Kierwińskim o tzw. taśmach Jarosława Kaczyńskiego, zbliżających się wyborach i konferencji bliskowschodniej.