Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 14, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Karolem Karskim o odejściu Wojciecha Maksymowicza z Klubu Parlamentarnego PiS, Adamie Bodnarze i funduszu odbudowy.