Preview Mode Links will not work in preview mode

May 30, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Wiesławem Johannem o zmianie składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz komisji etyki KRS.