Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Markiem Jakubiakiem o Marszu Niepodległości oraz porażce Kukiz’15 w wyborach samorządowych.