Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 22, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Janem Marią Jackowskim o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy.