Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2020

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Krzysztofem Gawkowskim o geście Joanny Lichockiej, która pokazała środkowy palec w kierunku opozycji w trakcie posiedzenia Sejmu, ujawnieniu tajnych dokumentów CBA dotyczących inwigilacji Kwaśniewskich oraz o wyborach prezydenckich.