Preview Mode Links will not work in preview mode

May 23, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Jadwigą Emilewicz o proteście opiekunów osób niepełnosprawnych, ewentualnym wzroście cen paliwa oraz obniżeniu składki ZUS.