Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Tadeuszem Cymańskim o aferze KNF, Beacie Szydło i pomocy dla frankowiczów.