Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 23, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Robertem Biedroniem o nowej inicjatywie politycznej byłego prezydenta Słupska, mowie nienawiści i finansowaniu lekcji religii z budżetu państwa.