Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 17, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Piotrem Zgorzelskim o Jarosławie Gowinie, Szymonie Hołowni i koronawirusie.