Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Piotrem Zgorzelskim o koronawirusie i wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.