Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 2, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Piotrem Zgorzelskim m.in. o trwającej kampanii wyborczej, sprawie kamienicy szefa NIK Mariana Banasia oraz kandydaturze Janusza Wojciechowskiego na stanowisko komisarza ds. rolnictwa Komisji Europejskiej.