Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 3, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Piotrem Zgorzelskim o stosunku PSL do LGBT, strajku nauczycieli i funduszach PSL na wybory do PE.