Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 13, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Pawłem Solochem o Fortcie Trump i 20. rocznicy wejścia Polski do NATO.