Preview Mode Links will not work in preview mode

May 22, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Tomaszem Siemoniakiem o oświadczeniach majątkowych polityków i pedofili w Kościele.