Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 16, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Marcinem Przydaczek, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.