Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2022

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Waldemarem Pawlakiem, byłym wicepremierem i byłym ministrem gospodarki.