Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 8, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Pawłem Muchą, doradcą prezydenta Andrzeja Dudy.