Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Janem Filipem Libickim o Senacie, PSL, PiS i spotkaniu liderów opozycji.