Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Pawłem Kukizem o Andrzeju Dudzie i wyborach prezydenckich.