Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Pawłem Kukizem o relacjach polsko-żydowskich, pedofilii i strajku nauczycieli.