Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 8, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Michałem Kuczmierowskim, prezesem Agencji Rezerw Materiałowych o szczepieniach przeciw COVID-19.