Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Elżbietą Kruk o pedofilii w Kościele, ojcu Tadeuszu Rydzyku oraz o telewizji publicznej.