Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 11, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z byłym prezydentem, Bronisławem Komorowskim.