Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim o zamieszaniu wokół tegorocznych wyborów prezydenckich.