Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Bogdanem Klichem o m.in. zaprzysiężeniu nowego Sejmu i wyborze nowego marszałka Senatu oraz o wyborach prezydenckich.