Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 1, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Marcinem Kierwińskim o wyborach prezydenckich.