Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 6, 2019

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Markiem Jakubiakiem na temat mniejszości seksualnych, karty LGBT, relacji polsko-izraelskich i zbliżających się wyborów europejskich.