Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 6, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Patrykiem Jakim o kampanii samorządowej, sytuacji osób niepełnosprawnych oraz daninie solidarnościowej.