Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 5, 2020

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z senatorem Janem Marią Jackowskim m.in. o ustawie dyscyplinującej sędziów i spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Julią Przyłębską w mieszkaniu prezes Trybunału Konstytucyjnego.