Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 3, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia ze Zbigniewem Girzyńskim o koronawirusie i wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.