Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2020

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Arturem Dziamborem o „piątce dla zwierząt” wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.