Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 4, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Włodzimierzem Czarzastym o aferze Rywina, poparciu kandydatury szefa SLD na stanowisko wicemarszałka Sejmu przez Zbigniewa Ziobre, sprawie Mariana Banasia oraz o połączeniu SLD i Wiosny w jedną partię.