Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2023

Gośćmi Andrzeja Stankiewicza są Ryszard Czarnecki, Joanna Kluzik-Rostkowska i Wanda Nowicka.