Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2019

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Borysem Budką o wynikach wyborów parlamentarnych, wyborach prezydenckich, przyszłości Platformy Obywatelskiej w kontekście szefostwa partii i protestach wyborczych PiS.