Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2018

Rozmowa Andrzeja Stankiewicza z Bogdanem Borusewiczem o oskarżeniach wobec polityków PO, ustawie degradacyjnej oraz Ruchu Kontroli Wyborów.